Dinsdag 13 juni 2017, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.AES en Werkbezoek Kamervoorzitter aan Brussel

Mondelinge terugkoppeling door de Kamervoorzitter

3.LVII COSAC, Malta - 28-30 mei 2017

Mondelinge terugkoppeling

4.Benelux Interparlementaire Assemblee

Voorbespreking

5.Gezamenlijk overleg met de commissie EUZA Tweede Kamer hedenmiddag

Voorbespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen