Dinsdag 4 juli 2017, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (NB Deze vergadering start bij aanvang pauze plenair ca. 17.00 uur)

2.34517

Opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces in de Grondwet

Voorbereidend onderzoek

3.34349

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Inbreng voor het nader voorlopig verslag

5.Rondvraag


Korte aantekeningen