Dinsdag 4 juli 2017, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.PACE, 27-30 juli 2017

Mondelinge terugkoppeling vanuit de delegatie

3.COSAC-Voorzittersbijeenkomst

Bespreking ambtelijk geannoteerde agenda

5.Rondvraag


Korte aantekeningen