Dinsdag 4 juli 2017, commissies Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Inventarisatie deelnemers werkbezoek Brussel op 24-25 september 2017

4.Rondvraag


Korte aantekeningen