Dinsdag 4 juli 2017, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Toezegging T02335

Toezegging Kwaliteitsborging van bestuurders en toezichthouders (34.251)

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 juni 2017 inzake de kwaliteitsborging bestuur en intern toezicht onderwijs (34251, H)

4.Toezegging T02213

Toezegging Programmastatuut NPO (34.264)

Bespreking conceptbrief n.a.v. de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 juni 2017 inzake afschrift Programmeringsstatuut Nederlandse Publieke Omroep (34264, AB)

6.Rondvraag


Korte aantekeningen