Dinsdag 11 juli 2017, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 14:15 uur

Agenda


Korte aantekeningen