Dinsdag 31 oktober 2017, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 12:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.33542

Vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie

Bespreking datum van plenaire behandeling

3.Rondvraag


Korte aantekeningen