Dinsdag 6 februari 2018, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 09:00 uur

Agenda

1.
Deskundigenbijeenkomst Staat van de rechtsstaat II

De twee thema's die aan bod zullen komen zijn : de positie van de rechterlijke macht binnen de trias politica en de positie van de burger in de rechtsstaat


Korte aantekeningen