Dinsdag 6 maart 2018, Commissies Financiën (FIN), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Terugkoppeling Europese parlementaire week 19 en 20 februari 2018 in Brussel

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen