Dinsdag 15 januari 2019, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
T01235

Toezegging De regering zegt toe bij de evaluatie van de BES-eilanden in het Nederlandse staatsbestel en bij de beoordeling of de LGO-status behouden moet blijven ook de vreemdelingenwetgeving te betrekken (32.282)

Bespreking

3.
T02324

Toezegging Versterken rol van kerken in het Caribisch deel van het Koninkrijk (34.300 IV / CXIX)

Bespreking

4.
Nabespreking deskundigenbijeenkomst d.d. 11 december 2018 inzake mensenrechtelijke verantwoordelijkheden vluchtelingen i.h.k.v. het Statuut

Bespreking

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen