Dinsdag 26 maart 2019, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35007

Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

Inbreng nader voorlopig verslag

3.
Toezegging T02620

Toezegging Beleidsbrief toegankelijkheid hoger onderwijs (34.911)

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 maart 2019 inzake reflectie op artikel 13, tweede lid, sub c, IVESCR

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen