Dinsdag 23 april 2019, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35007

Wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs

Nadere procedure

3.
Strategische agenda hoger onderwijs

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 maart 2019 inzake verzending van de Strategische agenda hoger onderwijs

4.
Evaluatie conceptlijst met vragen en aandachtspunten t.a.v. uitvoerbaarheid

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen