Dinsdag 21 mei 2019, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
E190001

Commissiemededeling over verdere versterking van subsidiariteit en evenredigheid en betere regelgeving in het kader van de dagelijkse werking van de Europese Unie

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen