Dinsdag 21 mei 2019, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (betreft een gezamenlijke vergadering met de zustercommissie van de Tweede Kamer)

2.
Conceptprogramma Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) 25 tot en met 28 juni 2019; Den Haag

Bespreking

3.
Stand van zaken Werkgroepen

Bespreking stand van zaken

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen