Dinsdag 9 juli 2019, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 17:25 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Vergadering start aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV - BiZa/AZ

4.
Uitnodiging interparlementaire conferentie Klimaat

Bespreking

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen