Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 9 juli 2019, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 18:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
E180019 - VN Migratiecompact en VN Vluchtelingencompact

34964, K - Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake het VN Vluchtelingencompact

Inbreng voor nader schriftelijk overleg

3.
34.931

JPSG Europol

Bespreking en kandidaatstelling lidmaatschap en plv. lidmaatschap JPSG Europol

4.
Mededelingen en informatie

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen