Dinsdag 9 juli 2019, commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35000 XV / 35000 IV, F

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019

Bespreking verslag schriftelijk overleg over de ambities met betrekking tot de reductie van kinderarmoede

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen