Dinsdag 10 september 2019, commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen