Dinsdag 10 september 2019, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.
35086

Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

Voorbereidend onderzoek

2.
35058

Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

Inbreng nader voorlopig verslag