Dinsdag 24 september 2019, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Toezegging T02401

Toezegging Toezegging toesturen uitkomsten accreditatieonderzoek NVAO inzake de Geneeskundeopleiding (34.035)

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juli 2019 inzake geneeskundestudenten in hun coschapfase (34035, AG)

4.
Toezeggingen T01768 en T02621

Toezegging Instroommomenten masteropleidingen (33.519); Toezegging Vormgeving studentenenquĂȘte (34.911); Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 september 2019 inzake Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2018-2019 (31288, H)

5.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van OCW

Bespreking van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 september 2019 inzake halfjaarlijks toezeggingenrappel

6.
31288

Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 september 2019 inzake hoofdlijnen van de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen