Dinsdag 1 oktober 2019, commissie VerzoekschriftenAanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Opening van de vergadering en van de commissie in de nieuwe samenstelling

3.
Bespreking van de verzoekschriften

4.
Rondvraag

5.
Sluiting