Dinsdag 1 oktober 2019, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister voor BVOM

Bespreking van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 23 september 2019 inzake halfjaarlijks toezeggingenrappel (35000 VIII, D)

3.
Voorbereiding gesprek met de Onderwijsraad op 5 november 2019

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen