Dinsdag 5 november 2019, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Informeel kennismakingsgesprek met de Onderwijsraad