Dinsdag 5 november 2019, commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen