Dinsdag 12 november 2019, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
34035 / Toezegging T02722

Toezegging Stand van zaken kwaliteitsafspraken en betrokkenheid medezeggenschap (35.007); Wet studievoorschot hoger onderwijs

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 november 2019 inzake besteding opbrengsten leenstelsel en stand van zaken kwaliteitsafspraken (34035, AH)

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen