Dinsdag 19 november 2019, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
33.709, AQ

Brief van de minister van Justitie en Veiligheid inzake derde voortgangsrapportage Europees Openbaar Ministerie; EU voorstel: Verordening oprichting Europees openbaar ministerie COM(2013)534

Bespreking derde voortgangsrapportage feitelijke oprichting EOM

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen