Dinsdag 19 november 2019, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Inventarisatie gespreksonderwerpen kennismakingsgesprek met de Raad voor de rechtspraak

Bespreking

4.
Inventarisatie gespreksonderwerpen kennismakingsgesprek met de voorzitter van het College van procureurs-generaal

Bespreking

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen