Dinsdag 3 december 2019, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (betreft een gezamenlijke vergadering met de zustercommissie van de Tweede Kamer)

2.
Terugkoppeling videoconferentie Presidium IPKO 12 november 2019

3.
Stand van zaken voorbereiding IPKO januari 2020 te CuraƧao

4.
Verdelen woordvoerderschappen tijdens IPKO

5.
Rondvraag