Dinsdag 17 december 2019, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35310

Verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs

Procedure

3.
35104

Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Nadere procedure

4.
Toezegging T02714

Toezegging Subsidiƫring van groene monumenten (34.556)

Bespreking

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen