Dinsdag 21 januari 2020, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Werkbezoek krijgsmacht

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen