Dinsdag 21 januari 2020, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 15:20 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Vergadering start aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV - IWO

6.
Informatie over quota in de visserij

Brief van de minister van LNV van 13 december 2019 (21501-32, A)

Bespreking

8.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen