Dinsdag 21 januari 2020, commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Inloop

2.
Mondeling overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over uitvoering motie Kox (34.775, D)

Motie-Kox (SP) c.s. over het komen tot een reductiedoelstelling ten einde de armoede onder kinderen structureel te verlagen; Miljoenennota 2018

3.
Sluiting