Dinsdag 21 januari 2020, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Mondeling overleg met de minister van VWS over de decentralisaties in de zorg aan de hand van de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg en de ontwikkelingen in het jeugdstelsel.


2.
Sluiting