Dinsdag 28 januari 2020, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Inventarisatie thema's commissiewerkbezoeken Caribisch deel van het Koninkrijk en voorgesprekken

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen