Dinsdag 28 januari 2020, commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Nabespreking mondeling overleg d.d. 21 januari 2020 inzake uitvoering motie-Kox

Nabespreking mondeling overleg d.d. 21 januari 2020

3.
T02801

Toezegging De Kamer schriftelijk informeren inzake de stand van zake betreffende motie-Kox (35.300); Brief van de staatssecretaris van SZW naar aanleiding van de tijdens de Algemene financiƫle beschouwingen 2019 gedane toezegging over de stand van zaken met betrekking tot de reductiedoelstelling kinderarmoede; Miljoenennota 2018

Bespreking brief 35.300 XV / 35.300 IV, D

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen