Dinsdag 4 februari 2020, commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Brief aan de staatssecretaris van SZW inzake follow-up mondeling overleg over reductiedoelstelling kinderarmoede

Vaststellen conceptbrief

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen