Dinsdag 3 maart 2020, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35104

Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

Nadere procedure

6.
Toezeggingen T02223, T02224 en T02372

Toezegging Overnemen Motie Ten Hoeve in wetsvoorstel regionale publieke omroepen(34.459); Toezegging Redactionele onafhankelijkheid regionale omroep (34.264); Toezegging Positie Omrop Fryslân (34.264)

Bespreking van de brief van de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 21 februari 2020 inzake niet-indiening regiowetsvoorstel (34264/34459, AH)

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen