Dinsdag 21 april 2020, Commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 09:00 uur

Agenda

1.
E-mailvergadering

LOUTER REACTIES VIA MAIL (ÉÉN mail per fractie via reply mail commissiegriffier van 17 april met pdf-agenda)


Korte aantekeningen