Dinsdag 21 april 2020, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 10:30 uur

Agenda

1.
GEEN VERGADERING - LEVEREN INBRENG LOUTER VIA MAIL (ÉÉN MAIL PER FRACTIE IN ANTWOORD OP VRIJDAGMAIL COMMISSIEGRIFFIER MET PDF-CONVOCAAT)

3.
35289

Wijziging Wet educatie beroepsonderwijs inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

Inbreng voor het nader voorlopig verslag

4.
Toezegging T02714

Toezegging Subsidiëring van groene monumenten (34.556)

Bespreking stand van zaken


Korte aantekeningen