Dinsdag 12 mei 2020, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 18:45 uur

Agenda

1.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 8 mei jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen