Dinsdag 26 mei 2020, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 18:00 uur

Agenda

1.
Besloten informeel gesprek via Teams met de Onderwijsraad over zijn Werkprogramma 2021