Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 26 mei 2020, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 22 mei jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.
35289

Wijziging Wet educatie beroepsonderwijs inzake het verstrekken van aanvullende middelen in verband met bijzondere omstandigheden

Nadere procedure

4.
CXXXIX / 35300 VIII

Brief van de ministers van OCW en voor BVOenM over de stand van zaken van een aantal wetstrajecten en over het rapport De Staat van het onderwijs 2020; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Bespreking van de brief van de OCW-bewindslieden van 22 april 2020 inzake verschillende wetgevingstrajecten en de Staat van het Onderwijs

6.
Rondvraag