Dinsdag 9 juni 2020, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 15:40 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: dit is een FYSIEKE vergadering; er is géén mogelijkheid via Teams aan de vergadering deel te nemen)

Deze vergadering start 5 minuten na aanvang pauze plenair (ca. 15.40 uur)

2.
35252

Wet versterken positie mbo-studenten

Inbreng voor het nader voorlopig verslag

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen