Dinsdag 23 juni 2020, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: dit is een FYSIEKE vergadering; er is géén mogelijkheid via Teams aan de vergadering deel te nemen)

3.
Nabespreking digitaal Interparlementair Koninkrijksoverleg d.d. 10 en 11 juni 2020

Bespreking

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen