Dinsdag 23 juni 2020, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 19:30 uur

Agenda

1.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 19 juni jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.
35102

Actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs

Nadere procedure

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen