Dinsdag 30 juni 2020, commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Financiën (FIN)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: dit is een FYSIEKE vergadering; er is géén mogelijkheid via Teams aan de vergadering deel te nemen)

2.
35409

Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot huurwoningen

Nadere procedure

3.
Rondvraag


Korte aantekeningen