Dinsdag 30 juni 2020, commissie VerzoekschriftenAanvang: 16:00 uur

Agenda

1.
Opening van de vergadering van de commissie

2.
Vaststelling van de notulen van de vergadering d.d. 1 oktober 2019

3.
Verzoekschriften in procedure

4.
Overzicht van nieuwe ingekomen brieven

5.
Rondvraag

6.
Sluiting