Dinsdag 30 juni 2020, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
32 317, LD en LF

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake verslag videoconferentie informele JBZ-raad van 4-5 juni 2020; Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V inzake geannoteerde agenda informele JBZ-Raad van 4-5 juni 2020 per videoconferentie; JBZ-Raad

Bespreking

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen