Dinsdag 30 juni 2020, commissie Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: dit is een FYSIEKE vergadering; er is géén mogelijkheid via Teams aan de vergadering deel te nemen)

2.
35422

Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

Nadere procedure

3.
Noodpakket 2.0 Caribisch Nederland

Bespreking Kamerbrief over noodpakket 2.0 Caribisch Nederland

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen