Dinsdag 7 juli 2020, commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35210 VI, J

Brief van de staatssecretaris van J&V over mogelijke juridische belemmeringen bij intrekken verblijfsvergunning; Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

Bespreking

4.
Rondvraag


Korte aantekeningen